ULDradar.com med skadesrapportering

ULDradar.com med skadesrapportering

Skadesrapportering er  vigtig i en hvilken som helst kontekst: asset management, eller andet. På grund af sikkerhed og økonomi er det vigtigt at indentificere og placere ansvar for skader. ULDradar.com har fået indbygget sådan en funktion, hermed er der mulighed for at placere skadesansvar og nedbringe skadesudgifter.

Reducering af skadesudgifter

330 millioner usd er skades- og tabsudgifter årligt indenfor ULD management. Dette beløb vil vi gerne gøre noget ved da det er en god business case for ejer og miljø. ULDradar.com appen giver mulighed for at klassificere ULD’en som “damaged”. Dette vil typisk foregå ved modtagelse af en ULD. Klassificering af “damaged” vil derfor pege på at transportør eller tidligere handler burde vide noget om skaderne.
Reducering af udgifterne sker ved at det er tydeligt at at “damaged” status monitoreres, hvorved dem som har med ULD’erne at gøre forventes at tænke sig om en ekstra gang for at sikre at udstyr behandles korrekt og nænsomt.

Placering af ansvar

Reducering af udgifter og placering af ansvar er tæt forbundne. Igennem ULDradar.com appen kan enhver sikre den korrekte status af en ULD. I tilfælde af klassificeringen af “damaged”, peger dette tilbage til tidligere transportører og handlere af ULD’en. Hermed kan eventuelle “damaged” statusser også placeres hos den ansvarlige part i logistikkæden. Udover større bevidsthed omkring beskadigelse, kan eventuelle skader også regresses mod en ansvarlig part, hvorved erstatning eller betalign af reparations ugdgifter bliver mere sandsynligt.

Ansvarsplacering og omkostningsreduktion er tæt sammenknyttede aspekter. Gennem ULDradar.com-appen kan enhver sikre den nøjagtige status af en ULD. I tilfælde af en klassificering som “damaged” kan denne information spores tilbage til tidligere transportører og håndterere af ULD’en. Dette gør det muligt at tildele eventuelle “damaged” statusser til den ansvarlige part i logistikkæden. Ud over at skabe større opmærksomhed omkring skader muliggør denne tilgang også regressmodeller mod den ansvarlige part, hvilket øger sandsynligheden for erstatning eller dækning af reparationsudgifter.

Sikkerhed

Når en Unit Load Device (ULD) får status “damaged”, udgør den ikke blot en trussel mod sig selv, men også mod de mennesker, der håndterer den, det udstyr, der bruges til at flytte den, og selve flyet, der transporterer den “damaged” ULD. Udover de betydelige økonomiske omkostninger forbundet med skader til udstyr, transportudstyr eller endda flyet selv, er der også en øget risiko for, at en beskadiget ULD kan forårsage skader på medarbejdere. Derfor udgør rapportering af “damaged” status en afgørende sikkerhedsmæssig foranstaltning.Digitalisering er ikke blot et redskab; det er en nødvendig strategi for at forblive relevante i den nuværende og fremtidige økonomi. Ved at omfavne teknologiske fremskridt styrker virksomheder ikke kun deres sikkerhedsforanstaltninger, men positionerer sig også som first movers i deres industri.

ULDradar.com: innoverer i luftfragtstyring

ULDradar.com repræsenterer en innovative tilgang til styring og optimering af aktiver inden for luftfragtindustrien. Med et fokus på avanceret teknologi og digitalisering leverer ULDradar en omfattende asset management-løsning, der muliggør præcis overvågning og rapportering af enhedslastenheder (ULD’er). Gennem nøjagtig processer og teknologig bidrager ULDradar.com til at reducere risici, forbedre operationel effektivitet og minimere omkostninger ved vedligeholdelse. Denne innovative tilgang er ikke kun et redskab til optimering af drift, men også en afgørende faktor for at opnå højere sikkerhedsstandarder inden for lufttransport. ULDradar.com positionerer sig som en central spiller i transformationen af luftfragtindustrien ved at kombinere avancerede teknologier, sikker  deling af data med målrettet asset management for at opnå en mere effektiv, bæredygtig, sikker og bedre indtjening for luftfragtens asset management.

Din løsning mod: økonomiske tab, datausikkerhed, operationelle ineffektiviteter, miljøsvineri!
læs mere på www.uldradar.com

 

null

Datadeling

Datadeling spiller en afgørende rolle inden for ULD Asset Management ved at fremme effektivitet, nøjagtighed og bæredygtighed i luftfragtindustrien. Gennem realtidsdeling af ULD-information kan interessenter straks træffe beslutninger om allokering, vedligeholdelse og optimering af ressourcer. Denne transparente informationsudveksling minimerer risikoen for fejl, misforståelser og unødvendig nedetid, hvilket resulterer i en mere omkostningseffektiv og operationelt strømlinet ULD-håndtering.

null

Transparens

Global opdateret data, altid 24/7/365 for alle aktører i din forretning. Dette understøtter og muliggør bedre beslutninger om allokering, vedligeholdelse og optimering af processer.

null

Get Leaner, Go Greener!

Solutionwebs’ mål er at motivere og støtte virksomheder i deres bestræbelser på at reducere deres miljømæssige fodaftryk samtidig med at de optimerer deres drift. Vi tror på, at det er muligt at opnå økonomisk vækst samtidig med at man tager hensyn til planeten, og vi er dedikerede til at støtte virksomheder i denne vigtige rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard) løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?