Luftfragt digitalisering af forsendelseshåndtering og asset tracking

Dyk ned i den transformative verden af Lufthfragt Digitalisering af forsendelseshåndtering og asset tracking. Vi stræber efter en problemfri sammenkobling af digitale lastsystemer med eksisterende eksterne platforme, hvilket revolutionerer luftfragtindustrien. Opdag hvordan denne integration forbedrer driftseffektivitet og nøjagtighed, og tilbyder hidtil usete niveauer af gennemsigtighed og koordination i den globale forsyningskæde. Vi gør det muligt for dig at Get Leaner, Go Greener! Mere overskud, mindre CO2 og fuld kontrol

Digitalisering og datadeling: mere overskud, mindre Co2, fuld kontrol

Digitalisering og datadeling er nøglelementer i bestræbelsener på at blive både mere effektive, generere mere overskud, og samtidig at blive mere miljøvenlig. Digitalisering og datadeling indenfor luftfragtsverden kan bidrage hertil og løfte branchen til en nyt niveau. Vores tilgang er designet til at digitalisere og strukturere dine luftfragthåndteringsoperationer, hvilket giver en løsning, der er uafhængig af hardware og software, med avanceret integrationspotentiale.

Vigtige fordele ved digitale luftfragthåndteringssystemer:

  1. Forenklet fakturering: Processen bliver genereret af kunden, hvilket fører til betydelige tidsbesparelser på op til 96%.
  2. Operationelt overblik: Opnå et “helikopterview” over operationerne, hvilket sikrer ro i sindet med flere samtidige statusopdateringer.
  3. Brugervenligt interface: Letanvendelige tablet-apps er tilgængelige til forskellige funktioner på arbejdsgulvet, understøttet af seriøs og kyndig applikationsstøtte.
  4. Automatiseret kundeinteraktion: Gennem et webportal forbedres fragtstrømmen med automatiseret kundeinformation, håndterbar med samme besætningsstørrelse.
  5. Problemfri integration: Problemfri integration med eksterne systemer, såsom ERP, forenkler processen.

Get Leaner, Go Greener!

Digitaliserede håndterings systemer byder på mange fordele, både udgifts- og miljømæssigt.
Yderligere er det en væsentlig faktor ved at sikre gladere kunder og et tættere samarbejde.
En sidste faktor som vi ønsker at fremhæve er datakvaliteten i ens arbejde. Datakvaliteten kan løftes ved at sikre minimale fejl og minimering af tidsforbrug ifm løsning af diverse opgaver.

null

Mere overskud

Aircargo handling og ULD asset management sikrer øget overskud ved at digitalisere og dele data, hvilket medvirker til markant mindre ressourcespild og færre fejl. Ved at minimere den tidsmæssige indsats og samtidig optimere datakvaliteten viser løsningerne sig at have en vigtig berettigelse i forhold til økonomisk fordel.

null

Mindre Co2

Vores løsninger til aircargohåndtering og ULD-asset traking spiller en afgørende rolle i at reducere CO2-udledningen. Optimering af luftfragtprocesserne og minimere ressourcespildet hjælper vi med at nedbringe den miljømæssige påvirkning af luftfragtindustrien. Den effektive brug af digitale teknologier og datadeling bidrager til at reducere brændstofforbrug, hvilket igen fører til en betydelig reduktion af CO2-emissioner. Dette er ent vigtigt skridt i retning af at gøre vores luftfragtsystemer mere bæredygtige og miljøvenlige

Luftfragtsindustrien står over for øget behov for effektivitet nøjagtighed og bæredygtighed

Vores aircargohåndteringsløsning og ULD-tracking med ULDradar.com løsningen tilbyder en integreret tilgang, der reducerer ressourcespild, øger overskuddet og mindsker CO2-udledningen. Med muligheden for at minimere tidsmæssige indsats, optimere datakvaliteten og forbedre den operationelle gennemsigtighed, åbner vores løsninger døren til en mere effektiv og bæredygtig fremtid inden for luftfragt. Det er det ideelle tidspunkt for flyselskaber og GHA’er at overveje at omfavne vores innovative teknologi for at opnå konkurrencefordele og bidrage til en mere miljøvenlig industri.”

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?