Ordrehåndtering

For at arbejde med transport- og andre typer ordrer optimalt, har vi bygget en løsning som vi kalder OrderBooking.

Formålet med denne løsning er at vi undgår at skulle genskrive data som allerede er blevet skrevet på en ordre en gang, men at vi løbende beriger ordrene alt efter hvordan vi udfører dem. Noget af det vores kunder nævner er også hvordan det under hele processen er muligt for deres kunder at logge sig på webportalen i OrderBooking for at følge med i status på leverancerne. Ligeledes er fakturering og samlefakturering af ordrer, rykkerprocedurer mm. indbygget i løsningen som standard. Vi anbefaler at “sluse” ordrene viderer til dit ERP system for at optimere de bogholderimæssige funktioner ifm. ordreadmiistration.

OrderBooking er lavet for at give:

  • Bedre overblik
  • Mindre administration
  • Mere automatisering

De tekniske detaljer

  1. Ordrer kan enten tastes ind i OrderBooking direkte, eller de kan “skydes” ind via tilgængelige API’ere fra ERP systemer som NAV, Sap, Exact, C5, E-Conomic, og mange andre (internationale) løsninger.
  2. Aktivering af algoritmer sørger for at vi for eksempel automatisk kan klassificere hvilken momssatser der skal bruges på hvert enekel ordre.
  3. Adresser kan geokodes efter behov, hvis dette giver mening i den efterfølgende arbejdsproces.
  4. Dispatch modulet giver mulighed for planlægning af ordrer som tildeles til forskellige medarbejdere

Klar til et (U)forpligtende møde

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?