Tracking af udstyr – Asset Tracking

Tracking af lastbærere

Udover køretøjer tracker vi også “døde” eller “non powered” emner.
Vi kan placere og dokumentere bevægelse af udstyr som
– europaller
– blokpaller
– plastic paller
– blomsterbure
– ibc tanke
– tromler
– containere
– mobile og faste brændstof tanke
– …

Asset tracking finder sin værdi i at mange forretningsprocesser bygger på at udstyr skal lokaliseres igennem processer.

Assets kan være lastbærere, som kan kobles sammen med ordreoplysninger.

ULD Tracking AirCargo

Lastbærere eller RTI eller Returnable Transport Items bruges også indenfor luftfragt.

Pga in-flight sikkerheden er der visse tekniske udfordringer som skal løses.
Vi har løst dem, og fortsætter med at løse disse udfordringer som både er tekniske men lige så meget samarbejdsmæssige indenfor luftfrag.

Udover at opdylde tekniske sikkerhedskrav, leverer vi også et verdensomspændende system til administration og lokalisering af Unit Load Devices.

Vi leverer overblik, meget mindre administration og mere automatisering af tracking processerne til gavn for Airlines, Ground Handlers og udstyr leasing selskaber.

Distributions center løsning (1)

En anden form for asset management er timeslot, port og indgangs – udgangsstyring.

Vi ved at der indenfor distribution findes en stor udgiftspost der hedder skader.

Vi har udviklet et tracking system som identificerer og filmer alt in og udkørsel via et kamera overvågningssystem.

Bagved kamerasystemet tagges al ind- og udkørsel således at passagerne og det passerende udsdtyr kan identificeres og tidsstemples.

Avanceret software gør det muligt at identificere skader på udstyr. Disse løftes ud og og presenteres for kontrol.

Indentifikation kan ske med forskellige teknologier som BT, RFID, LoraWan, Sigfox, Gsm m.fl. kan også bruges til styring af porte, bomme mm.

Med denne måde at arbejde på kan vi automatisere portpassage registreringer, vi kan automatisere indentification af skader, samt placere ansvaret for skaderne.

Vi arbejder uafhængig af hardware og software som allerede måtte være i brug.
Med andre ord, vi bruger og integrerer til den infrastruktur der allerede er på plads.

Distributions center løsning (2)

Endnu en form for asset er management af hvilke porte har modtaget hvilke biler og dermed hvilke ordrer.

Igen ved at vi kan identificere både udstyr (biler) og lokationer (porte) kan vi logge hvilken events finder sted.

Udover at skabe live oversigt over hvilke porte modtager hvilke leverancer, bliver alt aktivitet logget og gør hændelserne sporbare.

Driftsmæssig har dette vist sig en stor fordel pga her og nu oversigt, automatisk administration og en øget automatisering af hændelserne.

Sammen med DistriCenter (1) løsningen er dette et meget værdifuldt redskab i driften.

De tekniske detaljer

  1. Siden 1997 har vi leveret let tilgængelige web abonnements løsninger, som skaber værdi  i din virksomhed. Vi tilbyder specialist erfaring, og en stor passion for at optimere din forretning.
  2. Da vi ser vores løsninger i et internationalt perspektiv, drager de nytte af hvad der foregår i verden omkring os, denne viden deler vi gerne.
  3. Vi arbejder for at vores løsninger ikke kun giver økonomisk mening i din forreting, men også bidrager til at løse vores alles aktuelle miljøudfordringer.

Klar til et (U)forpligtende møde

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?