Hvor mange procent af dine byggematerialer forsvinder?

Mangler du også 26% af dine byggematerialer? Det kan vi løse!

Et system, der registrerer både inbound og outbound flow af materialer, kan være yderst gavnligt i byggeprocessen. Et sådant system giver mulighed for bedre kontrol og overvågning af byggematerialerne, hvilket kan hjælpe med at minimere tab, forsinkelser og ineffektivitet.

Bedre sporbarhed og kontrol!

Et inbound outbound WMS system muliggør en nøjagtig sporbarhed af materialer gennem hele processen, indtil de udleveres til den egentlige “Byggemand Bob”. Det er muligt at identificere, hvor materialer kommer fra, hvornår de blev modtaget, og hvor meget der er blevet bestillt, hvor meget der rent faktisk er blevet leveret og hvad som er blevet udleveret.Dette skaber gennemsigtighed og sikrer en bedre kontrol med byggematerialerne, og en de facto materiale track & trace, med mulighed for at gennemskue og dokumentere materialernes flow til bygherren.

Effektiv lagerstyring

Ved at registrere udgående flow af materialer, herunder udleveringsrekvisitioner, pluk og transport, kan systemet sikre en mere struktureret og effektiv proces. Dette bidrager til at undgå fejl i udleveringen af materialer og sikrer, at de når frem til de rigtige destinationer i rette tid. Et gennemtestet arbejdsproces og minimering af fejlmulighederne samt en avanceret lagerberegnings proces sikrer effektiviteten på lageret.

Omkostningsstyring

Ved at have et system, der registrerer både inbound og outbound flow af materialer, kan bygherren til enhver tid kvantificere udgifterne til byggematerialer. Systemet giver mulighed for at identificere unøjagtigheder, fejl eller tab af materialer, hvilket kan medvirke til at reducere spild og unødvendige udgifter. En mere præcis og effektiv kontrol med byggematerialerne bidrager dermed til bedre omkostningsstyring i byggeprojektet. Hurtig nem og sikker registrering hæmmer også tab og tyveri af byggematerialer. Nøjagtig registrering af inbound og outbound flow af materialer kan systemet bidrage til at identificere eventuelle unormale eller mistænkelige aktiviteter.

“Måske Danmarks nemmeste og mest fleksible platform til at minimere byggemateriale tab på!

null

Bygget på virkeligheden

Denne platform er udviklet på baggrund af virkelighedens behov og udfordringer i byggebranchen med henblik på at reducere tab af byggematerialer under byggeriet. Gennem omfattende procesanalyse over flere år er platformen blevet skabt som en selvstændig og uafhængig løsning. Den er designet til at håndtere både inbound og outbound materialeflow på en nem, enkel og hurtig måde. Med fokus på effektivitet og nøjagtighed sikrer platformen, at byggeprojekter kan foregå med minimalt spild af byggematerialer, hvilket resulterer i økonomiske besparelser og mere bæredygtige byggepraksisser.

null

Effektiv indlevering af materialer

Platformen er designet til at understøtte en effektiv indleveringsproces af byggematerialer. Ved hjælp af et intuitivt anmeldelsessystem kan brugerne nemt og hurtigt registrere og dokumentere de indkommende materialer med vigtige oplysninger som mængde, kvalitet og specifikationer. Ved modtagelse af materialerne sikrer platformen en glidende og nøjagtig registrering, hvor eventuelle afvigelser eller skader kan rapporteres. Informationen om de indgående materialer opdateres øjeblikkeligt i systemet, hvilket giver alle interessenter mulighed for at få realtidsdata om lagerbeholdning og tilgængelighed.

null

Effektiv udlevering af materialer

Platformen muliggør også en effektiv udleveringsproces af byggematerialer. Ved at anvende en intuitiv rekvisitionsfunktion kan brugerne nemt og hurtigt anmode om de nødvendige materialer baseret på projektets behov. Disse rekvisitioner behandles hurtigt og præcist, hvilket sikrer, at de korrekte materialer bliver tilgængelige til byggeriet. Gennem platformen kan plukning af materialerne dokumenteres. Endvidere er transporten af materialerne omhyggeligt koordineret, enten internt eller ved samarbejde med eksterne transportører. Sporbarhed og dokumentation garanteres.

17 grunde til at bruge stra.com wms platformen

På vores hjemmeside kan du læse mere:
https://solutionweb.dk/wms

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard)løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?