Om Direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

Europæisk arbejdstidsdirektiv

Et sammendrag af reglerne finder du her:

* Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid
* Maksimal ugentlig arbejdstid
* Pauser
* Natarbejde

Et link til vores sammendrag af reglerne finder du her:

Et link til vores løsning til arbejdstidsregistrering finder du her:

Et link til den europæiske lovgivning finder du her:

Et link til den danske version finder du her:

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

 • maksimal 48 timer
 • referenceperiode 4 eller 6 måneder
  • ingen sanktion op til 56 timer
  • ml. 56-59 timer og 59 minutter:
   alvorlig overtrædelse
  •  60 timer +:
   meget alvorlig overtrædelse

Maksimal ugentlig arbejdstid

 • må ikke overstige 60 timer / uge
  • ingen sanktion op til 65 timer
  • ml. 65 og 69 timer og 59 minutter:
   alvorlig overtrædelse
  • 70 timer og derover:
   meget alvorlig overtrædelse

Pauser

 • der må ikke arbejdes mere end 6 timer i træk uden pauser
 • arbejde skal afbrydes med en samlet længde på mindst
  • 30 minutter når samlet arbejdstid er 6-9 timer
  • 45 minutter når samlet arbejdstid er mere end 9 timer
 • pause skal afholdes senest efter 6 timers arbejde
 • men kan afholdes inden der er gået 6 timer

Pauser – sanktioner

 • ved 6-9 timers arbejde
  • ingen sanktion ved afhodlt pause 20 min
  • afholdt pause 11-20 minutter:
   alvorlig overtrædelse
  • afholdt pause 10 minutter eller mindre:
   meget alvorlig overtrædelse
 • ved samlet arbejdstid over 9 timer
  • ingen sanktion når afholdt pause på 30 min
  • afholdt pause 21 – 30 minutter: alvorlig overtrædelse
  • afholdt pause 20 minutter eller mindre: meget alvorlig overtrædelse

Natarbejde

– Natarbejde er arbejdstid indenfor perioden kl. 00.00 – kl. 04.00.

daglig arbejdstid må ikke overstige 10 timer

indenfor 24 timers periode hvor der udføres natarbejde

– ingen sanktion ved daglig arb tid op til 11 timer

– natarbejdstid ml. 11-12timer og 59 minutter: alvorlig overtrædelse

– natarbejdstid ml. 13 timer og derover: meget alvorlig overtrædelse

Vrachtwagen op weg voorzien van tracking software

Bemærkninger og Link til Færdselsstyrelsens dokument:

 • Kontrol af arbejdstid
 • Bemærkninger FST:
  • i vejkontrollen alene foretages kontrol med overholdelse af
   reglerne om pauser
  • undtaget af køre- og hviletidsforordningens artikel 3 og
   undtaget af  køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 2
   ikke omfattet af lov om arb tid for mobile lønmodtagere
   dog omfattet af lov om gennemførelse af dele af arb.direktiv
   samt arbmiljølov bestemmelser om hvileperiode og fridøgn
  • selvstændige vognmænd  som er undt. Iflg art 3& §3
   er ikke omfattet af bekenddtgørsel om arb tid for selvst. Vognmænd

Arbejdstidsdirektiv for mobile arbejdstagere

Hovedregler:

• Gælder for chauffører omfattet af køre- og hviletidsreglerne, og andre som følger transporten.

• Køre- hviletidsreglerne er fortsat gældende og ændres eller berøres ikke af disse regler.

• Arbejdstid er f.eks. kørsel, af- og pålæsning, håndtering af passagerer, sikring af last, vask og vedligeholdelse.

• Hviletid, pauser og rådighedstid er ikke arbejdstid.

• Rådighedstid er andre tidsrum end pauser og hviletid, hvor chaufføren ikke skal blive på arbejdspladsen, det vil sige han kan forlade bilen, men være klar til efter opfordring at genoptage kørslen eller andre arbejdsopgaver.
Chaufføren skal have et forudgående kendskab til, at der vil opstå rådighedstid, ligesom han skal kende den forventede varighed.
Dette kendskab skal han have enten inden udkørsel, eller senest umiddelbart inden perioden opstår.

• Arbejdsgiveren skal registrere arbejdstiden og opbevare registreringer i 2 ½ år, lønmodtageren skal have udleveret kopi efter anmodning.

• Hvis arbejdsgiveren ikke registrerer arbejdstiden kan han idømmes en bøde.

• Arbejdstid hos andre arbejdsgivere tæller med og skal oplyses skriftligt af medarbejderen.

• Hvis medarbejderens rettigheder krænkes kan han tilkendes en godtgørelse.

• Medarbejderen skal have underretning om at arbejdstidsdirektiver er indført.

null

Tal med en ekspert

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?