35 gode grunde til at digitalisere din transport og logistik virksomhed

35 gode grunde til at digitalisere din transport og logistik virksomhed

McKinsey, PwC, DHL, Accenture, Aberdeen Group, Gartner, WEF, Deloitte, KPMG, Forbes, der er mange der har en mening om hvor vigtigt det er at digitalisere forretningsprocesser. Indenfor transport og logistik giver et gennemsnitlig regnestykke en 35% merindtjening!

Øget Effektivitet og Produktivitet

Ifølge McKinsey viser data, at digitale teknologier som automatisering og flådestyring kan øge produktiviteten i transportsektoren med op til 30%.
Automatiserede systemer reducerer manuelle opgaver, hvilket frigiver tid og ressourcer, der kan fokuseres på mere værdiskabende aktiviteter.
TMS løsninger revolutionerer transportsektoren ved at skabe en hurtigere og mere præcis forsendelsesproces. Automatiseret ruteplanlægning og lastoptimering minimerer tomkørsel og reducerer transporttiden. Realtids sporing af forsendelser muliggør nøjagtig statusopdatering og hurtigere reaktion på ændrede forhold. Elektronisk dokumentstyring og automatiseret fakturering eliminerer manuelle opgaver, hvilket frigør tid og reducerer fejl.
Digitale data giver avanceret og konkret indsigt med analyser og rapporter for at identificere områder for forbedring og optimere arbejdsprocesserne.

Forbedret Kundeoplevelse og Tilfredshed

Ifølge en rapport fra PwC, siger 75% af forbrugerne, at de ville betale mere for tjenester med forbedret kundeservice og bekvemmelighed.
Digitalisering giver mulighed for realtidsopdateringer og bedre sporingsmuligheder, hvilket resulterer i øget kundetillid og tilfredshed.

Den øgede synlighed og sporingsmuligheder og dermed arbejdstransparans giver kunderne realtidsinformation om deres forsendelser, hvilket skaber tillid og reducerer usikkerhed. Hurtigere og mere pålidelige leverancer opnås gennem automatiseret ruteoptimering og præcis tidsplanlægning. Digital fakturering og dokumenthåndtering sikrer en problemfri og fejlfri transaktionsproces. Kort sagt, digitalisering med TMS resulterer i en mere effektiv og pålidelig service, der i højere grad imødekommer kundens behov, hvilket skaber en forbedret kundeoplevelse og øger tilfredsheden, og ikke mindst en tættere bånd med kunden.

Optimeret Ruteplanlægning og Trafikstyring

En undersøgelse foretaget af DHL viser, at brugen af avanceret ruteoptimering kan reducere brændstofforbrug og CO2-udledning med op til 20%.
Avancerede logistiksystemer gør det muligt for virksomheder at reagere dynamisk på trafik og vejrforhold, hvilket sikrer en mere effektiv og miljøvenlig drift.
Avancerede algoritmer analyserer data i realtid for at identificere den mest effektive rute, undgå trafik og minimere transporttiden. Dette reducerer brændstofforbrug og CO2-udledning, hvilket gavner både miljøet og virksomhedens omkostninger. Desuden giver det hurtigere leveringstider og øget pålidelighed, hvilket styrker kundetilfredsheden. Den præcise styring af ruter skaber også fleksibilitet til at imødekomme ændrede forhold og behov. Samlet set skaber digitalisering med TMS og optimeret ruteplanlægning betydelige fordele for både bæredygtighed og operationel effektivitet.

Reducerede Omkostninger og Øget Rentabilitet

Ifølge en analyse fra Accenture, kan digitalisering føre til omkostningsbesparelser på op til 15% i transportsektoren.
Automatisering af forretningsprocesser og optimering af ressourceallokering bidrager til en mere omkostningseffektiv drift.

Skarp optimeret ruteplanlægning og lastoptimering minimerer unødvendige kørsler og brændstofforbrug. Digital fakturering og dokumentstyring eliminerer manuelle opgaver, hvilket frigør ressourcer og fjerner fejl. Real-time data og avancerede analyser muliggør nøjagtig overvågning af ressourceudnyttelse og identifikation af ineffektiviteter. Dette betyderl reduktion af driftsomkostninger og forbedrer kapacitetsudnyttelsen. Øget effektivitet og pålidelighed gavner kundetilfredsheden, hvilket kan føre til gentagne forretninger og positiv omtale.

Finn Laursen – Laursen Partners: IT- og digitalisering har fået en stor betydning på transportområdet.

null

Reduceret Behov for Manuelt Arbejde

Ifølge BLS (Bureau of Labor Statistics) er transportsektoren blandt de brancher, der har en høj risiko for manuelt arbejde og skader. Digitalisering kan hjælpe med at automatisere mange af disse opgaver og forbedre arbejdsmiljøet.

null

Bedre Lagerstyring og Inventaroptimering

En rapport fra Aberdeen Group viser, at virksomheder med digitaliseret lagerstyring kan forvente en 20% stigning i nøjagtigheden af lageropgørelser. Digitalisering reducerer desuden tab og spild.

null

Get Leaner, Go Greener!

Solutionwebs’ mål er at motivere og støtte virksomheder i deres bestræbelser på at reducere deres miljømæssige fodaftryk samtidig med at de optimerer deres drift. Vi tror på, at det er muligt at opnå økonomisk vækst samtidig med at man tager hensyn til planeten, og vi er dedikerede til at støtte virksomheder i denne vigtige rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard) løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?