35 goede redenen om uw transport- en logistiekbedrijf te digitaliseren

35 goede redenen om uw transport- en logistiekbedrijf te digitaliseren

McKinsey, PwC, DHL, Accenture, Aberdeen Group, Gartner, WEF, Deloitte, KPMG, Forbes, er zijn velen die een mening hebben over hoe belangrijk het is om bedrijfsprocessen te digitaliseren. Binnen transport en logistiek levert een gemiddelde berekening een extra winst van 35% op!

Verhoogde Efficiëntie en Productiviteit

Volgens McKinsey tonen gegevens aan dat digitale technologieën zoals automatisering en vlootbeheer de productiviteit in de transportsector met wel 30% kunnen verhogen. Geautomatiseerde systemen verminderen handmatige taken, wat tijd en middelen vrijmaakt voor meer waardecreërende activiteiten. TMS-oplossingen revolutioneren de transportsector door een snellere en nauwkeurigere verzendingsproces te creëren. Geautomatiseerde routeplanning en ladingsoptimalisatie verminderen lege kilometers en verkorten de transporttijd. Real-time tracking van zendingen maakt nauwkeurige statusupdates mogelijk en snellere reacties op veranderende omstandigheden. Elektronisch documentbeheer en geautomatiseerde facturering elimineren handmatige taken, wat tijd vrijmaakt en fouten vermindert. Digitale gegevens bieden geavanceerd en concreet inzicht met analyses en rapporten om verbeteringsgebieden te identificeren en werkprocessen te optimaliseren.

Verbeterde Klantbeleving en Tevredenheid

Volgens een rapport van PwC geeft 75% van de consumenten aan dat ze meer zouden betalen voor diensten met verbeterde klantenservice en gemak. Digitalisering maakt real-time updates en betere traceermogelijkheden mogelijk, wat resulteert in een groter vertrouwen en tevredenheid bij klanten.De verhoogde zichtbaarheid en traceermogelijkheden, en daarmee de transparantie in het werkproces, geven klanten real-time informatie over hun zendingen. Dit schept vertrouwen en vermindert onzekerheid. Snellere en betrouwbaardere leveringen worden bereikt door geautomatiseerde route-optimalisatie en nauwkeurige planning. Digitale facturering en documentbeheer zorgen voor een naadloos en foutloos transactieproces. Kortom, digitalisering met TMS resulteert in een efficiëntere en betrouwbaardere service die beter aansluit op de behoeften van de klant, wat leidt tot een verbeterde klantbeleving en hogere tevredenheid, en niet in de laatste plaats een sterker klantenbinding.

Geoptimaliseerde Routeplanning en vloobeheer

Een onderzoek uitgevoerd door DHL toont aan dat het gebruik van geavanceerde route-optimalisatie het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot tot wel 20% kan verminderen. Geavanceerde logistieke systemen stellen bedrijven in staat om dynamisch te reageren op verkeers- en weersomstandigheden, wat zorgt voor een efficiëntere en milieuvriendelijkere bedrijfsvoering. Geavanceerde algoritmen analyseren realtime data om de meest efficiënte route te bepalen, verkeer te vermijden en de transporttijd te minimaliseren. Dit resulteert in een vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, wat zowel het milieu als de bedrijfskosten ten goede komt. Bovendien zorgt het voor snellere levertijden en een hogere betrouwbaarheid, wat de klanttevredenheid versterkt. De nauwkeurige routebeheersing biedt ook flexibiliteit om aan veranderende omstandigheden en behoeften te voldoen. Al met al creëert digitalisering met TMS en geoptimaliseerde routeplanning aanzienlijke voordelen op het gebied van zowel duurzaamheid als operationele efficiëntie.

Verlaagde Kosten en Verhoogde Rentabiliteit

Volgens een analyse van Accenture kan digitalisering leiden tot kostenbesparingen tot wel 15% in de transportsector. Automatisering van bedrijfsprocessen en optimalisatie van middelenallocatie dragen bij aan een meer kostenefficiënte werking.
Scherp geoptimaliseerde routeplanning en ladingsoptimalisatie minimaliseren onnodige ritten en brandstofverbruik. Digitale facturering en documentbeheer elimineren handmatige taken, wat middelen vrijmaakt en fouten vermindert. Real-time gegevens en geavanceerde analyses stellen nauwkeurige monitoring van middelenbenutting en identificatie van inefficiënties mogelijk. Dit resulteert in een vermindering van operationele kosten en verbetering van de capaciteitsbenutting. Verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid komen de klanttevredenheid ten goede, wat kan leiden tot herhaalde zaken en positieve aanbevelingen.

Finn Laursen – Laursen Partners: IT en digitalisering hebben een grote impact gekregen op het gebied van transport.

null

Minder behoefte aan handwerk

Volgens het BLS (Bureau of Labor Statistics) behoort de transportsector tot de industrieën met een hoog risico op handmatig werk en letsel. Digitalisering kan helpen bij het automatiseren van veel van deze taken en het verbeteren van de werkomgeving.

null

Beter Voorraadbeheer en Inventarisoptimalisatie

Een rapport van de Aberdeen Group toont aan dat bedrijven met gedigitaliseerd voorraadbeheer een toename van 20% in de nauwkeurigheid van voorraadtellingen kunnen verwachten. Digitalisering vermindert ook verliezen en verspilling.

null

Get Leaner, Go Greener!

Het doel van Solutionwebs is om bedrijven te motiveren en ondersteunen in hun inspanningen om hun ecologische voetafdruk te verminderen, terwijl ze tegelijkertijd hun bedrijfsvoering optimaliseren. Wij geloven dat het mogelijk is om economische groei te realiseren en tegelijkertijd rekening te houden met de planeet. We zijn toegewijd aan het ondersteunen van bedrijven in deze belangrijke reis naar een duurzamere toekomst.

Klaar voor een vrijblijvende ontmoeting?

We willen graag met je praten over welke (standaard) oplossingen we je kunnen bieden. We hebben veel jaren ervaring en inzicht in wat werkt en wat niet.

©2023 - Design & programming by SolutionWeb

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?