Tachograf køre- og hviletids undtagelser

TachoMan Cloud: Minimer din bøderisiko, GDPR compliant, Effektiv og nem, Automatiske rapporter, klar til næste generations teknologi.

Undtagelser køre- og hviletidsregler

Når du vil afgøre, om du skal overholde køre- og hviletidsreglerne, er de vigtigste spørgsmål:

 • Hvor tungt er køretøjet i alt?
 • Kører du mere end 100 km væk fra din virksomheds adresse? (eventuelt kun lejlighedsvis)
 • Er køretøjet specialbygget til en bestemt opgave? (og kan det transportere gods for andre?)

Kørsel ikke køre- og hviletidspligtig

Hvis dit køretøj vejer mindre end 3500 kg:

 • Du skal kun overholde reglerne, hvis dit køretøj kan transportere mere end 9 personer.
 • Du skal kun overholde reglerne, hvis du bruger en trailer, påhængsvogn eller sættevogn.

Hvis dit køretøj vejer mellem 3500 og 7500 kg, og du holder dig inden for en 100 km radius fra din virksomheds adresse, behøver du ikke overholde køre- og hviletidsreglerne, hvis:

 • Du transporterer materialer, udstyr eller maskiner, som du skal bruge i dit arbejde eller ved din destination.
 • Du bruger udstyret selv, og kørsel ikke er din primære opgave.
 • Køretøjets maksimale hastighed ikke er over 40 km/t.
 • Det er et køretøj i tjeneste, såsom forsvar, politi, brandvæsen, nødhjælp, redningsaktioner, ambulancer og vejhjælp.
 • Du tester køretøjet i forbindelse med udvikling, reparation, vedligeholdelse eller for nylig indkøbte, ubrugte køretøjer.
 • Du transporterer varer, men det er ikke på vegne af andre (ikke erhvervsmæssig varetransport).
 • Køretøjet har veteranbilstatus.
 • Rutekørsel med personer, hvis ruten er under 50 km.
 • Du kører kun privat med køretøjet, og det er privat indregistreret.

Hvis dit køretøj vejer mere end 7500 kg:

For næsten alle køretøjer, der vejer mere end 7500 kg, gælder køre- og hviletidsreglerne. Der er dog en undtagelse:

 • Specielle køretøjer, der er permanent designet til andre formål end at transportere gods eller personer.
 • Disse specielle køretøjer må ikke transportere noget gods, når de er på vej.
 • For eksempel køretøjer, der er specialbygget som værksteder eller mobile vaskerier.

Når du har forskellige former for kørsel med dit køretøj, hvor nogle er underlagt køre- og hviletidsregler, mens andre ikke er det, gælder følgende

 • Når du begynder med kørsel, der ikke er underlagt reglerne, skal du indstille din tachograf til “OUT” (uden for reglerne).
 • Når du starter kørsel, der skal følge reglerne, skal du ændre tachografen til normal kørsel.

Det er ikke påkrævet at have dit førerkort i tachografen, når du kører uden for reglerne, men vi anbefaler det af følgende grunde:

 • Hvis førerkortet ikke er i tachografen, vil du ikke kunne se, hvilke chauffører der har kørt i køretøjet i denne periode.
 • Hvis Færdselsstyrelsen beder om dokumentation for undtaget kørsel eller spørger efter chaufførens navn, der udførte kørslen, kan du give dem den nødvendige information.

Hvis du ved, at nogle af dine ture ikke er underlagt reglerne på grund af en 100 km zone, skal du stadig bruge tachografen og indstille den til “OUT”. Hvis du derefter starter en kørsel, der vil overskride de 100 km, skal du ændre tachografen til normal kørsel fra starten af turen og ikke først, når du har kørt 100 km.

Bemærk: Selvom køretøjet kun har kørsel underlagt reglerne en gang om året, skal du stadig aflæse tachografen hver 60. dag.

Blandet OUT & køre- hviletidspligtig

Når du har en blanding af forskellige kørselstyper i dit køretøj, hvor nogle er underlagt reglerne, mens andre ikke er det, skal du følge disse trin:

 1. Når du starter kørsel, der ikke er omfattet af reglerne, skal du indstille din tachograf til “OUT” (uden for reglerne).
 2. Når du begynder med kørsel, der skal følge reglerne, skal du ændre tachografen til normal kørsel.

Det er valgfrit at placere dit førerkort i tachografen, når du kører uden for reglerne, men vi anbefaler det af følgende årsager:

 • Hvis du ikke har dit førerkort i tachografen, vil du ikke kunne se, hvilke chauffører der har kørt i køretøjet i denne periode.
 • Hvis Færdselsstyrelsen anmoder om dokumentation for undtaget kørsel eller ønsker at kende navnet på den chauffør, der udførte kørslen, kan du let give dem den nødvendige information.

Hvis du ved, at nogle ture ikke er underlagt reglerne på grund af en 100 km zone, skal du stadig bruge tachografen og indstille den til “OUT”. Hvis du derefter starter en kørsel, der vil overstige 100 km, skal du starte normal kørsel fra turens begyndelse og ikke vente, indtil du har kørt 100 km.

Hvornår gælder køre- og hviletidsreglerne ikke?

Hvis dit køretøj vejer mindre end 3500 kg, er der kun én betingelse, hvor reglerne gælder:

 • Reglerne gælder kun, hvis dit køretøj kan transportere mere end 9 personer. Ellers behøver du ikke at følge dem, selv hvis du kører mere end 100 km væk fra din virksomheds adresse.

Hvis dit køretøj vejer mellem 3500 og 7500 kg, behøver du ikke at overholde køre- og hviletidsreglerne, hvis du opfylder følgende betingelser inden for en 100 km radius fra din virksomheds adresse:

 • Du transporterer materialer, udstyr eller maskiner, som du skal bruge i dit arbejde eller ved din destination.
 • Du skal selv bruge udstyret, og det må ikke være din primære opgave at køre eller transportere.
 • Køretøjets maksimale tilladte hastighed er ikke over 40 km/t.
 • Det er et køretøj i tjeneste, såsom forsvar, politi, brandvæsen, nødhjælp, redningsaktioner, lægebiler og vejhjælp.
 • Køretøjet bruges til prøvekørsel i forbindelse med udvikling, reparation, vedligeholdelse eller nye, ubrugte køretøjer.
 • Du transporterer varer, men det er ikke erhvervsmæssig varetransport (ikke på vegne af andre).
 • Køretøjet har veteranbilstatus.
 • Hvis du kører ruter med personer, gælder reglerne kun, hvis rutens længde er over 50 km.
 • Du bruger køretøjet udelukkende privat og det er registreret som privat.

Hvis dit køretøj vejer over 7500 kg, er næsten alle køretøjer underlagt køre- og hviletidsreglerne, undtagen hvis køretøjet er permanent indrettet til andet formål end at transportere gods og personer, f.eks. specialbyggede værksteder eller mobile vaskerier.

Hvornår er man underlagt køre- hviletidsreglerne?

 1. Køretøjets samlede vægt (inklusive påhængsvogn, trailer eller sættevogn) er over 3500 kg, og du transporterer gods.
 2. Køretøjet er designet til at transportere mere end 9 personer, inklusive føreren, og du transporterer personer.
 3. Du kører mere end 100 km væk fra din virksomheds adresse, uanset hvad du transporterer.

Selvom vi stræber efter at levere nøjagtig og pålidelig information på denne side, kan vi ikke garantere for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der findes her. Enhver tolkning eller anvendelse af regler og information præsenteret på denne side er på brugerens eget ansvar. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejlfortolkninger eller misforståelser af de præsenterede oplysninger. Det anbefales altid at søge professionel rådgivning eller konsultere de relevante myndigheder for at få nøjagtig og opdateret information om regler og love.

Færdselstryrelsens vejleding om reglerne

https://fstyr.dk/erhverv/gods-bus-og-varebil/koere-hviletid/vejledning-om-reglerne

Det siger loven

https://fstyr.dk/erhverv/gods-bus-og-varebil/koere-hviletid/det-siger-loven

tachograf takograf køre hviletid tachografservice tacho online bgservice fartskriverservice mapon vdo stoneridge efas intellic tacho tako fartskriver tachoman cloud archive arkiv artd remote tacho download

Klar til et (U)forpligtende møde

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?