God booking af transport ordrer er roden til alt godt

God booking af transport ordrer: roden til alt godt

En god booking af en transportordre er hurtig og komplet. I et minimum af tid skal der registeres et maksimum af oplysninger.
Desuden skal vi sikre at vi allered i bookingsøjeblikket tænker på alle parter i udførelsen af opgaverne, således at data kan blive delt med de forskellige parter i processen. 

Tidsbesparelser

En hurtig og smart bookingproces sikrer hurtig og komplet dataindsamling på opgaverne som sparer værdifuld tid for både afsendere og transportører. Ved at bruge digitale bookingløsninger kan virksomheder minimere manuelle fejl og reducere behovet for unødvendig kommunikation mellem parterne. Resultatet er en hurtigere og mere effektiv bookingproces, der frigiver ressourcer til andre vigtige opgaver, og sikrer et bedre overblik, mindre administration og forbedret indtjening.

Optimeret transportplanlægning

En god booking af transportordrer muliggør en optimal planlægning af transporter. Gerne ved at bruge algortimer og AI (Artificial Intelligence).
Ved at analysere ordredata, ruteafstande, transportkapacitet og andre relevante faktorer kan virksomheder planlægge deres transporter på en måde, der maksimerer udnyttelsen af ressourcerne og reducerer transportomkostningerne. Dette fører til mere effektive og omkostningseffektive leverancer. En vigtig detalje er at planlægningen skal være intuitiv og skal kunne bruges af mange i virksomheden. Get Leaner, Go Greener

Reduceret miljøpåvirkning

Effektiv booking af transportordrer kan også have positive miljømæssige konsekvenser. Ved at optimere ruter og transportkapacitet kan unødvendig kørsel og CO2-udledning reduceres. Ved at reducere antallet af tomme kørsler og optimere lastkapaciteten kan virksomheder bidrage til en mere bæredygtig transportindustri og minimere deres miljømæssige påvirkning.

“Kom nemt, hurtigt og gratis igang med Danmarks måske nemmeste vognmandsløsning

null

Kom nemt, hurtigt og gratis igang med din nye Vognmandsløsning

For at kunne vurdere om TMS vognmandsløsningen passer godt til din virksomhed hvadenten det er kran, container, gods eller andet kørsel så er det vigtigt at kunne få afprøvet løsningen og ikke mindst samarbejdet. Kan dette ovenikøbet gøres gratis, er der næsten ingen undskyldning tilbage for ikke at prøve.

null

Booking, planlægning & Chauffør App

Det er en god ide at sikre at du kan afprøve en løsning som kommer tæt på din hverdag. På denne måde vil du kunne afprøve platformen for at se om det er en intuitiv løsning som medarbejderne kan arbejde med.

null

CO2 regnskab indbygget

I disse miljø tider er det også vigtigt at sikre at miljøkrav kan opfyldes. Kan der beregnes CO2 per ordre? Hvilke beregnings metoder bruges? Kan jeg optimere kørsel på minimal CO2 forbrug?

Også vigtige fordele ved en god Booking:

  • Mulighed for at digitalisere chaufførerne
  • Øget sporbarhed og gennemsigtighed
  • Forbedret kundeservice
  • Forbedre indtjening

Udover de allerede nævnte fordele ved digital booking:

  • Tidsbesparelse
  • Optimeret transportplanlægning
  • Reduceret miljøpåvirkning

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard)løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?