Forsikringsselskaber trætte af lasttyveri – Brug IKKE fragbørser

Lasttyveri øges

På verdensplan blev der sidste år registreret 13.416 tyverier. En fordobling i forhold til 2021.
Det tyder på at kriminelle virksomheder benytter sig af kendte fragtbørser for at tilegne sig gods på uretmæssig vis. Forsikrinsselskaber udtaler at disse platforme kun bør anvendes til formidling af lavværdi gods.

Store beløb

Transportvirksomheder indberetter disse tyverier anonymt til TAPA, der registrerer dem i en database. Skadebeløbet som følge af ladingtyveri er også steget markant, fra omkring 100 millioner euro i 2021 til over 324 millioner euro globalt i 2022. Dette inkluderer skader på stjålet last og de involverede køretøjer. Gennemsnitsskaden beløber sig til 140.808 euro.

Traumatiske oplevelser for chaufførerne

Lasttyveri har en dybtgående indvirkning, der strækker sig ud over blot den økonomiske skade. Det påvirker også de involverede chauffører på en betydelig måde. Tyveri af lasten er ikke blot en simpel kriminel handling; det kan skabe en følelse af utryghed og sårbarhed hos chaufførerne. De føler sig ikke kun ansvarlige for transporten af varer, men også for deres egen sikkerhed og tryghed under rejsen. Det mest foruroligende er, at nogle ladingtyverier finder sted, mens chaufførerne sover i deres køretøjer. Dette betyder en ubehagelig og skræmmende situation. Denne form for overgreb kan efterlade varige følelsesmæssige ar og traumer hos chaufførerne, hvilket kan påvirke deres mentale og fysiske velbefindende på længere sigt.

Hvad kan du gøre for at minimere risiko?

Ifølge flere medier bliver fragtbørse misbrugt til at stjæle last. Den klokkeklare konlusion kunne derfor være: brug ikke fragtbørse. Men da der er mange fordele ved at minimere bla tomkørsel kunne dette være et argument for at bruge stra.com CargoBroker funktionen, hvor man selv sytrer fragtsamarbejdet, hvem man lukker ind i netværket, og ved misligholdelse af aftaler, at kunne fjerne virksomheder direkte fra samarbejdet. Herudover er der en række både digitale og fysiske sikringsløsninger. Mht brændstoftyveri ved vi at Brændstofsikring virker.

“Forsikring er normalt kun en delvis løsning, fysisk og digital forbyggelse af tyveri kan bedst betale sig: an apple a day keeps the doctor away!

null

Digital sikring mod tyveri

  • ruteplanlægning udenom højrisiko områder
  • overvågning med gps, video, alarmer
  • fjernstyrede låsemekanismer
null

Fysisk sikring mod tyveri

  • Brændstofsikring
  • låsning og forsegling: brug fysiske låse som væsentlig forsinker adgang ved tyveri
  • sikker parkering
  • find ruter undenom risiko områder
  • chaufførtræning
null

Byg dit eget CargoBroker netværk

CargoBroker giver dig mulighed for at opbygge dit eget netværk af samarbejdspartnere som du foretrækker at arbejde med. Med et enkelt klik på knappen kan man tilføje og fjerne partnere.

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard)løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?