Fleet management og Asset management til støtte for din OrdreHåndtering: Hvorfor?

Fleet management og Asset management til støtte for din OrdreHåndtering: hvorfor og hvad er fordelene, få svarene her:

Tid er penge, og kundetilfredshed er afgørende. sikrer fleet management og asset management sikrer optimerede virksomhedsprocesser.Reducerede omkostninger og forbedrede leveringer og dokumentation, er resultatet af  øget digitalisering. Læs mere om hvordan du kan udvide eksisterende medarbejdernes kompetencer og dermed klare spidsbelastninger med samme hold som du har idag.

Hvad er Fleet Management?

Fleet Management løsninger sikrer administrationen og overvågningen af en virksomheds køretøjer.

Funktioner som fås igennem de fleste platforme er bla.: live overvågning, planlægning af vedligeholdelse, brændstoføkonomi, chaufføradministration, dokumentation for hvornår hvilket køretøj har været hvor (historik), flådesikkerhed, data til analyse, miljøovervågning, alarmer.

Målet med Fleet Management er at minimere risici, forbedre effektiviteten, reducere omkostninger og sikre overholdelse af lovgivning.

Ved at implementere et Fleet Management-system kan virksomheder optimere deres ordrehåndtering ved at sikre, at varerne leveres rettidigt og på den mest omkostningseffektive måde. Desuden er et Fleet Mangement system med til at sikre de mest velfunderede Ad Hoc beslutninger ifm til driftssituationer.

Fleet Management er specifikt rettet mod virksomhedens køretøjer og alt, hvad det indebærer at holde en flåde kørende.

Hvad er Asset Management indenfor logistik?

Asset Management, fokuserer på at overvåge og administrere en virksomheds aktiver – dette kan være alt fra maskiner, containere, lastbærere (paller, bure mm), til lagerudstyr.
Formålet med Asset Management er at maksimere værdien af disse aktiver over deres levetid ved at sikre optimal brug og vedligeholdelse.
For virksomheder, der er afhængige af fysiske aktiver for at udføre deres service eller producere deres produkter, kan effektiv Asset Management betydeligt reducere omkostninger og øge produktiviteten.
Ved at implementere Asset Management-løsninger kan logistikvirksomheder opnå større gennemsigtighed over deres aktiver, forbedre beslutningstagningen og dermed øge deres konkurrenceevne på markedet.
Asset Management har en bredere anvendelse end Fleet Management og dækker alle typer af aktiver, en virksomhed måtte eje, udover køretøjer, som oftest styres fra en Fleet Management løsning.

OrdreHåndterings fordele ved brug af Asset Management

Ved at integrere Asset Management i ordrehåndteringsprocesser tilbyder virksomheder en række værdifulde fordele, der adresserer centrale operationelle udfordringer og optimerer ressourceanvendelsen.

 1. Forlænget levetid for aktiver: Systematisk vedligeholdelse og opdatering af aktiver sikrer, at de forbliver funktionelle længere, hvilket reducerer behovet for hyppige udskiftninger og mindsker langsigtede kapitaludgifter.
 2. Optimeret materielanvendelse: Effektiv styring og allokering af aktiver sikrer, at ressourcerne udnyttes til fulde, hvilket minimerer spild og forbedrer produktiviteten.
 3. Øget operationel effektivitet: Centraliseret overvågning og styring af aktiver forbedrer arbejdsprocesser og strømliner ordrehåndteringen.
 4. Forbedret lagerstyring: Præcis tracking og overvågning af lageraktiver optimerer lagerbeholdningen og reducerer risikoen for overskud eller mangel på kritiske varer.
 5. Strategisk aktivallokering: Muliggør strategisk planlægning og allokering af aktiver baseret på forretningsbehov og markedstrends, hvilket forbedrer virksomhedens smidighed og respons på ændringer.

Fleet Managment styrker Ordrehåndtering med:

Ved at integrere Fleet Management i ordrehåndteringsprocesser, tilbyder virksomheder en række væsentlige value propositions. Her er en liste over de mest fremtrædende fordele:

 1. Forbedret leveringstid: Optimerede ruter og realtids GPS-sporing sikrer hurtigere og mere pålidelige leveringstider, hvilket direkte øger kundetilfredsheden.
 2. Øget flådeeffektivitet: Automatisering og optimering af flådeoperationer reducerer tomgang og maksimerer anvendelsen af hvert køretøj.
 3. Forbedret køretøjsvedligeholdelse: Planlagt og forebyggende vedligeholdelse forlænger køretøjernes levetid og reducerer risikoen for pludselige nedbrud og dyre reparationer.
 4. Forøget sikkerhed: Overvågning af chaufførers adfærd og implementering af sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for ulykker og forbedrer den generelle flådesikkerhed.
 5. Skalerbarhed og fleksibilitet: Fleet Management-systemer kan tilpasses og skaleres i takt med virksomhedens vækst, hvilket sikrer, at de fortsat kan levere værdi, selv som operationelle krav ændrer sig.

Fælles fordele ved at bruge Fleet Management og Asset Management indenfor logistik:

 1. Reducerede driftsomkostninger: Begge systemer bidrager til at reducere de samlede driftsomkostninger ved at minimere nedetid, forbedre effektiviteten af aktiver, og optimere ressourceforbrug.
 2. Risikoreduktion: Både Fleet- og Asset Management understøtter proaktiv styring og overvågning for at identificere og mitigere risici før de fører til større nedbrud, fejl, eller sikkerhedsmæssige bekymringer.
 3. Forbedret beslutningstagning / Dataindsigt og beslutningsstøtte: Begge tilgange leverer avanceret dataanalyse og indsigt, som understøtter informeret beslutningstagning omkring vedligeholdelse, udskiftning, og allokering af aktiver.
 4. Compliance og reguleringsmæssig overholdelse: Sikrer at virksomheden overholder relevante standarder, lovgivninger, og regler, hvilket mindsker risikoen for bøder og juridiske problemer.
 5. Forbedret kundetilfredshed: Effektiv håndtering af flåde og aktiver fører til hurtigere og mere pålidelig ordreopfyldelse, hvilket direkte forbedrer kundetilfredsheden.
 6. Miljøvenlig drift / Styrket bæredygtighed: Optimering af ressourceanvendelse og effektivitet bidrager til lavere miljøpåvirkning, hvilket understøtter virksomhedernes bæredygtighedsinitiativer.

Gode driftsbesluntinger baseret på data og ikke en fornemmelse!
Gode redskaber til at klare spidsbelastninger med samme hold!

null

Styrk din indtjening

Optimering af Operationer, Omkostningsreduktion, Forbedret Kundeservice, Styrket Forretningsstrategi, Risikominimering, alle disse emner er med til at sikre at Fleet- & Asset management er med til at styrke virksomhedens indtjening.

null

Styrk din miljøprofil

Reduktion af Brændstofforbrug, Forbedret Vedligeholdelsespraksis, Øget Brug af Bæredygtige Ressourcer, Måling og Rapportering af Miljømæssig Ydeevne, Fremme af Virksomhedens Grønne Image, er alle delelementer i en forbedret miljøprofil.

null

Get Leaner, Go Greener!

Solutionwebs’ mål er at motivere og støtte virksomheder i deres bestræbelser på at reducere deres miljømæssige fodaftryk samtidig med at de optimerer deres drift. Vi tror på, at det er muligt at opnå økonomisk vækst samtidig med at man tager hensyn til planeten, og vi er dedikerede til at støtte virksomheder i denne vigtige rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard) løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?