Digital ordrehåndtering: kan du også forbedre din drift med 25% ved at bruge OrderBooking.com?

Digital ordrehåndtering: kan du også forbedre din drift med 25% ved at bruge OrderBooking.com?

Nem og effektiv ordrehåndtering er en vigtig brik i en profitabel forretningsdrift. Kan vi få eksakte oplysninger fra start, kan vi få kunden sågar til at aflevere, indskrive eller sende ordren, så kan vi sikre større effektivitet og præcision, god synlighed og traceability, udgiftsbesparelser, større kundetilfredshed, og større medarbejderglæde. OrderBooking.com kan køres lynhurtig i stilling uden et længervarende implementeringsforløb og uden ekstra licenser.

Kundeportal til kommunikation og udsgiftsbesparelser

Erfaringer har vist at en kundeportal til datadeling med kunder er et rigtig godt redskab til at optimere kommunikationen, og dermed sikre at unødvendige udgifter undgås.

Standard udgaven af STRA.com løsningen sikrer dig en tilpasset Quickbooking tool til ordreafgivelse. Kunden kan vælge manuelt at indtaste opgaverne eller gøre brug af det medfølgende API således at et tryk på en ERP knap er nok til at sende opgavedata.

Centraliseret kommunikation sikrer at der ikke ligger sms på medarbejdernes telefoner og at beskeder håndteres centralt, et rigtig stærkt redskab når der arbejdes med flere kolleger på en sag.

Kunden ved bedst hvad der ønskes udført. Ved at spørge eller designe ordreafgivelsesforløbet på den rigtige måde sikrer vi at du har de rigtige oplysninger fra starten, eller kan kompletere opgaverne hurtigst muligt.

Vi har kunder der melder at deres produktivitet med orderbooking.com kan klare spidsbelastninger på 25%.
Kunne det være muligt i din virksomhed?

Transparans og sporbarhed

Specielt indenfor logistik arbejde, kan der opstå rigtig mange ændringer til ordrer undervejs. Vi siger derfor at dårligt nyt er bedre end intet nyt.
Desuden arbejder vi på at dokumentere bedst muligt hvordan arbejdsopgaverne er blevet udført.
Muligheden for at inddrage og samarbejde kunder, har en stor værdi, fordi man derfor kan sikre det bedste resultat i samarbejde med kunden, og sikrer sig at løsninger findes i samarbejde.

I STRA.com platformen sikrer vi således en høj grad af sporbarhed: hvad er blevet udført hvordan og aftalt med hvem.
Udover ordreforløbs sporbarhed arbejder vi også med en sporbarhed indenfor ruteplanlægning, som kan deles med kunden.
Ordre track & trace er et avanceret redskab som er nem at betjene, og sikrer at kunder og modtager får adgang til din planlægning iog udførelse af det. Således kan planlægningen sørge for at kommunikere hvornår og på hvilket tidspunkt leveringer planlægges. Disse justeres undervejs alt efter trafik- og andre forhold, og kommunikeres igennem hjemmeside, sms og email.

Et yderst stærkt og tilgængelig værktøj til at sikre en maksimal transparans og sporbarhed i forhold til de vigtige udgaver som du udfører for dine kunder.

Vi har kunder der melder at deres produktivitet med orderbooking.com kan klare spidsbelastninger på 25%.
Kunne det være muligt i din virksomhed?

Øget kundetilfredshed og medarbejderglæde

Indragelse og tættere bånd til jeres kunder, betyder oftest at kunder er bedre informeret, og dette skaber i højere grad et samarbejde. Samarbejde viser sig at betyde at kunder har et mere tilfredsstillende forhold til dig som leverandør.

Et tættere samarbejde betyder også at kunder er mere forbundet til jer som partner, hvorved eventuelle udfordringer nemmere kan stilles til diskussion, og løses i stedet for bare at skifte leverandør.

Egne medarbejdere oplever at kedelige opgaver kan fjernes ved at blive erstattes af API løsninger eller andre forme for dataintegrationer. Medarbejderne oplever at deres arbejde bliver mindre repetitiv og mere afvekslende, som i de fleste tilfælde sikrer en større arbejdsglæde.

Vi har kunder der melder at deres produktivitet med orderbooking.com kan klare spidsbelastninger på 25%.
Kunne det være muligt i din virksomhed?

 

Hurtig og implementering uden behov for ekstra licenser

At rulle nye løsninger ud i fex Microsoft regi, kan betyde flere udgifter ifm flere licenser der skal løsningent til at spille. Opbygning af løsninger indenfor fex Microsoft løsningerne, kan også betyde et længere kodnings- og opsætningsforløb.

Vi undgår disse mere tunge konsekvenser af at koble sig på STRA.com platformen.  Der er kun få tilretnings- og koblings opgaver som kan tages når det passer.
Vi vil helst realisere tilpasninger af fex QuickBooking så hurtigt som muligt for at optimere jeres arbejdsprocesser.

Også ERP eller boholderi koblingerne har vi lavet mange af så det er forholdsvis hurtig klaret.
Desuden er QuickBooking og standard ERP kobling med i prisen.

Vi har kunder der melder at deres produktivitet med orderbooking.com kan klare spidsbelastninger på 25%.
Kunne det være muligt i din virksomhed?

STRA.com’s  OrderBooking er en hurtig og effektiv måde at registrere ordredata og genbruge data i det videre ordrehåndterings forløb.

 

null

Prissætning: gratis?

STRA.com plaftormen har en enkel prissæstning: vi aftaler en pris per ordre for at det er der der skabes værdi.
Dette betyder at din STRA,com orderbooking løsning i princippet ende med at koste dig gratis, da det er nemt at indregne et fast beløb per ordre i din prissætning til din kunde.
Du kan få oplyst din pris her: https://solutionweb.dk/priser/

null

Focusfeatures

CO2 rapportering, nem arbejdstidsregistrering, ordre -og  flådeoverblik samlet i en løsning, glædere medarbejdere, nem indragelse af eksterne vognmænd, enkel STRA.com TMS prissætning per ordre, som kan viderefaktureres til kunde.

null

Get Leaner, Go Greener!

Solutionwebs’ mål er at motivere og støtte virksomheder i deres bestræbelser på at reducere deres miljømæssige fodaftryk samtidig med at de optimerer deres drift. Vi tror på, at det er muligt at opnå økonomisk vækst samtidig med at man tager hensyn til planeten, og vi er dedikerede til at støtte virksomheder i denne vigtige rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard) løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?