Bekymrende forurening af dækstøv kan reduceres med 25%

Bekymrende forurening af dækstøv kan reduceres med 25%

Dækstøvforurening er en skjult trussel, der i stigende grad påvirker vores miljø og folkesundhed. Mens vi ofte er opmærksomme på luftforurening forårsaget af fabrikker og biler, overses problemet med dækstøv ofte. Fleetmanagers, vognmænd, bilister, cyklister, alle kan reducere fin støv dræberen med minimum 25%. Samtidig er det et skridt på vejen til fremtidige EURO 7 krav.

Forurening fra dækstøv skal tages alvorligt!

Dækstøv dannes ved slid på vejoverflader, især når biler bremser eller accelererer. Det er en kompleks blanding af partikler, der indeholder metaller, gummi og kemikalier. Hver gang vi kører vores køretøjer, frigives dækstøv direkte i atmosfæren og spredes over store områder. Vejtrafik er den primære kilde til dækstøvforurening, og dens omfang er betydelig i byområder med tæt trafik.

Dækstøvforurening har flere negative konsekvenser for miljøet. For det første kan partiklerne fra dækstøv blive transporteret over lange afstande via vinden og forurene fjerne områder, herunder naturlige økosystemer som skove og vandløb. Disse partikler kan forstyrre økosystemernes balance og påvirke plantevækst og dyreliv negativt.

Derudover kan dækstøv også bidrage til forurening af jord og vand. Når det regner, skylles dækstøvpartiklerne ned i jorden og kan forårsage forurening af vandløb og grundvand. De kemikalier og metaller, der findes i dækstøv, kan være giftige og have alvorlige konsekvenser for vandlevende organismer og økosystemets sundhed som helhed.

Er dækstøv 1000x mere forurende end udstødning?

Finstøv fra dæk påvirker også miljøet ved at forårsage forurening og ødelægge økosystemer. Når disse partikler falder på jorden eller i vandet, kan de forårsage skade på dyr og planter og forurene vandkilder og jordbund.

Der er flere årsager til, at finstøv fra dæk er blevet et stigende problem. En af de vigtigste årsager er, at biltrafikken er steget betydeligt i de senere år, hvilket betyder, at flere dæk slides ned på vejbelægningen og frigør flere partikler. Derudover bruger mange dæk med en blødere gummi for at øge grebet og forbedre køreoplevelsen, men dette kan også føre til øget slid og frigivelse af flere partikler.

I sidste ende er det vigtigt at adressere problemet med finstøv fra dæk for at beskytte vores sundhed og miljø.

Vores løsning…

Dækstøvforurening er en overset trussel, der har alvorlige konsekvenser for både miljøet og folkesundheden. Det er vigtigt at øge bevidstheden om dette problem og tage skridt til at reducere dækstøvemissionerne. Dette kan omfatte anvendelse af mere miljøvenlige dæk, fremme af offentlig transport og cykling samt vedligeholdelse af vejnettet for at reducere slid. Ved at tage ansvar for at bekæmpe dækstøvforurening kan vi bidrage til en renere og sundere fremtid for os alle.

Der findes en løsning allerede idag. Uanset om du kører på diesel, el, brint, eller andet, så kører du oftest på dæk.
Vi deler gerne hvordan du kan forbedre din bundlinie og reducere fint støv forurening fra dine dæk med hele 25%
Mere om vores løsning på:
https://solutionweb.dk/daekoptimering/

“Måske Danmarks nemmeste måde at begrænse dækstøvsforurening?

null

Læs mere om vores løsning

Solutionwebs bidrag til dækoptimering og begrænsning af forurening med 25%

LINK

Læs mere om EURO7: LINK 2 euro7 factsheet

null

Gør noget!

Vær med til at gøre opmærksom på forureningsproblemet.
Støt initiativer som nedenstående eller bliv kunde hos os for at gøre din forretning grønnere:

7 måder at minimere dækstøv på

På vores hjemmeside kan du læse mere om minimering af det forurende dækstøv:
https://solutionweb.dk/7-maader-til-at-minimere-daekstoev-forurening/

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard)løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?