Autorouteplanner

Støt dine rute planlæggere med AutoPlanner Optimizer (apo) løsningen!

Autoplanner funktionen byder på mange funktioner til at optimere dine ruter på tid, på kilometer, på antal stops og meget mere.
Med AutoPlanner minimerer du stress, kilometer, brændstof udgifter, medarbejdertid. Få teknikken og algoritmerne til at spille i din- og miljøets fordel.

Fordele ved at bruge AutoPlanner Optimizer

Hovedfokus er  reducering af dine udgifter og Co2 aftryk.

  1. understøt dine planlæggere
  2. bedre kundeservice og -tilfredshed
  3. bedre ruter
  4. mindre brændstofforbrug, og Co2
  5. bedre belægningsgrad
  6. ETA beregning
  7. integreret med ordrer – dvs ingen import 🙂
  8. vidensdeling
  9. klare arbejdsprocesser

AutoPlanner og Optimizer

Vi tilbyder dig en platform hvor alle ruteplanlægnings- og optimerings funktioner er integreret. Inden vi planner og optimerer, er der styr på ordrer, adresser og geokoder som er fundamentet for hvordan ruterne opbygges.

Vores platform sikrer at du kommer videre fra pen og papir, excel regnark, import export fra kortsystemer, og giver dig overblik, genbrug af data og automatisering der hvor der er behov og mulighed for det.

Målet om at reducere udgifter, dvs sammensætte ruter så de bliver billigere, med den afledte effekt at vi skåner miljøet, har en stor betydning for din forretnings profit muligheder.
Vi strukturerer dine data således at flere i virksomheden og kunder (hvis ønsket) kan benytte sig på forskellig vis af dine logistik data.

Der cirkulerer mange udsagn om fordelene ved at bruge en planner optimizer:
betjen 43% flere kunder, bespar 30% tid og penge hver dag, planlæg 7x hurtigere, 19% omsætnings stigning, 82% tidsbesparelse, reducering af kilometer, vækst håndteres med samme team, alt dette pga AutoPlanner Optimizer.

→ Skal vi beregne hvad en AutoPlanner Optimizer kan betyde for dig?

“Støt din medarbejdere og din forretning met AutoPlanner Optimizer, for at få et optimalt fundament til bedre indtjening og tilfredse kunder!

null

Den korteste? Den hurtigste? Den bedste?

Der er mange veje i mål 🙂 Vi bestræber os på at levere ruter som er optimeret på kilometer, tid og eventuelle andre faktorer. Vi søger at understøtte planlægningsafdeling således at evt tilpasninger nemt og hurtigt kan indarbejdes.
Vi tilbyder et maskinrum fyldt med algoritmer – aas – algoritmer as a service – for at du kan få den bedste løsning.

null

Snak om planner og optimizer

Der er mange meninger om de rigtige betegnelser og hvad der er hvad. Vores mål er at sikre at en investering i AutoPlanner Optimizer, giver afkast og dermed sikrer en tiblagebetalingstid der kan beregnes. Vi tweaker derfor platformen til at understøtte din forretning optimalt.

null

Lav mere arbejde med det samme hold

Effektivisering af arbejdsgange gør det muligt at tackle øget travlhed med det samme arbejdshold. Tidsgevinster gør at medarbejder ressourcer kan være med til at løfte i flok.

Integreret platform ordrer og planning

Den lidt mere udbredte forklaring omkring hvorfor vi kan tilbyde sådan en enkel måde at autoplanne og optimere ruter på, skjuler sig i at vi tager hånd om hele datakæden fra ordre til udført ordre.

Via en QuickBooking, API integration med ERP, eller på andre måder, strukturerer vi arbejdsopgaverne / ordrene. Samlet i en MasterDispatch som kan afgrænses på alle data som en ordre indeholder, specielt geokodede adresser, bygger vi en automatiseret planner og optimerings funktion.

Der kan vælges hvilke slags planlægning og optimering der ønskes.
Efter de valgte parametre som fex antal stops, antal biler mm., bliver der genereret et antal resultat ruter som derefter kan tilpasses efter behov.

Alt i alt en stærk, nem og solid løsning som leverer optimering til både store og små brugere.

Klar til et (U)forpligtende møde

Vi vil gerne snakke med dig, om hvilke (standard) løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i do’s and dont’s.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?