stra.com – TMS – Transport Management System

Standard & special løsninger til transport.

Vi kan hjælpe dig og din forretning med totalpakken eller en modulær løsning opbygget efter dine behov. Chauffør appen kan kobles sammen med dit nuværende ERP System, således at vi digitaliserer dine mobile medarbejdere og indrager den digitalt i forretningens produktion.

De primære løsninger er

  • OrderBooking
  • Ruteplanlægning & -optimering
  • Chauffør App
  • Kobling til bogføring / ERP

OrderBooking til ordrehåndtering kan bruges i større eller mindre grad, alt efter dit behov.

OrderBooking kan udvides med et Dispatch modul som giver dig adgang til en meget gennemtænkt methode til at disponere ordrer over de chauffører og biler der er til rådighed, såvel egne som eksterne. En kundeportal er en anbefalet del af løsningen således at dine kunder enten taster direkte ind i OrderBooking, eller de kan “skyde” ordrer ind via tilgængelige API’ere fra alle ERP systemer som NAV, Sap, Exact, C5, E-Conomic, og mange andre (internationale) løsninger. Flådestyring på basis af omniboxe kan levere avancerede data til at understøtte din forretningsbeslutninger bedst.

På basis af fragtbreve har vi konstrueret en dynamisk løsning som selv i dag håndterer mange former af transport til lands, til vands og i luften.
Bygget tæt sammen med vores Contact Management løsning er OrderBooking en unik og meget fleksibel måde at administrere transporter på.

Beriget med Apps til digitalisering af mobile medarbejdere, integrationer, og et maskinrum med store algoritmer til ruteberegning og optimering, får du en digital partner i din forretning som skaber bedre overblik, mindre administration og mere automatisering.

Det lyder måske voldsomt men det er rigtig nemt at komme igang og væk fra seddler og excel når din forretning vokser.

 

Ruteplanlægning og optimering

For at opnå vores målsætning Get Leaner, Go Greener, bedre indtjening til dig, og mere hensyn til miljøet, er ruteplanlægning og optimering en rigtig vigtig del af platformen.
Jo mere effektivt vi kan bruge transportressourcerne som materiel, dyrbare dråber brændstof, og medarbejderne, jo bedre er det for bundlinie, kunder og miljø. Platformen byder på både enkel og mere avanceret planlægning. Ved for eksempel at bruge avancerede teknikker og algoritmer, kan vi gøre det enkelt at gennemskue hvad konsekvenserne er af ens dispositioner. På denne måde er det hurtig klart om en tænkt løsning rent faktisk også er god i virkeligheden.
Automatiseringen kan gå så langt til at “maskinrummet” kan planlægge og optimere ved tryk på en enkel knap.

Chauffør eller Mobil Medarbejder app

Vi understøtter din forretning med en vifte af forskellige Chauffør App løsninger og sammensætninger.
I screenshot til venstre ses en del af funktionerne. Navigation spiller sammen med devicens fortrukne navigations program. Dokumentdeling både fra kontor til App brugeren og omvendt. Digital underskrift, også kaldt “sign on glass”, streg- og QR kode scanning, RTI regnskab til paller, bure, ibc’er, alle typer for pantbelagte lastbærere.

Chauffør appen indgår desuden i et avanceret ordre track & trace system som sikrer automatisk ETA kommunikation og dokumentation.

En rigtig vigt feature er tidsregistrering.
Chauffører kan registrere hvornår deres arbejdsdag starter, hvornår de holder pauser, bare ved at trykke på knappen. Hermed undgås papirs rapportering som igen skal behandles og ofte rykkes for. I dette tilfælde kan data bruges videre i lønsystemer.

Driftsmæssigt er der mulighed for at registrere tid på læsning losning samt kørte kilometer.

Se appen live på dette LINK

Kobling til bogføring – ERP systemer

En vigtig del af vores stra.com TMS platform er kobling til bogholderi / ERP systemer. Ordredata der flyder frit, gavner lønsomheden og produktiviteten i virksomheden der bruger platformen.
Order, opgaver, bliver digitalt beriget og færdigbehandlet i stra.com platformen, for derefter at blive koblet videre til bogholderi eller ERP system for at blive færdigadministreret. Koblingen sikrer præcision, korrekt data, og ingen glemte opgaver.

Blandt funktionerne i appen kan nævnes:

Navigation, Billedtagning, Stregkodescanning, Digital dokumenthåndtering, ETA kommunikation og justering, Tids registrering, Kilometer registrering, Digital underskrift (SOG: sign on glass), Noter, Ordreoprettelse.

Klar til et (U)forpligtende møde

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?