Vejafgifter, byrde eller indtægtskilde?

Vejafgifter: vi er klar med nem automatiseret håndtering!

Har du besluttet, om vejafgifter skal være en byrde eller en indtægtskilde?
Miljøet er vigtigt, og vejafgifter er et fornuftigt redskab. Vi mener, at hvis håndteringen af vejafgifter er struktureret og konsekvent, behøver de ikke at være en byrde, men kan i stedet blive en ekstra indtægtskilde.
I tråd med vores “Get Leaner, Go Greener” fokus sørger vi for en bedre bundlinje med grønnere løsninger. Derfor mener vi, at muligheden for automatisk udregning af vejafgifter på hver enkelt ordre er en rigtig god løsning.

Automatiser for at minimere administrationstid

Selvom det stadig er uklart, hvilke veje på det danske vejnet bliver afgiftsveje, er vores overbevisning, at en nem og enkel fremgangsmåde er den bedste løsning.

En transport management (TMS) platform, der automatisk beregner den eksakte vejafgift for hver transportordre, er at foretrække. Et enkelt regnestykke med en fleksibel faktor, som du som vognmand kan justere for at dække dine udgifter,  eller generere ekstra indtægter.

Betalt afgift divideret med antal kørte kilometer giver en global pris per kilometer, som dækker afgifterne. Derudover bør man overveje, om den ekstra administrative byrde (omend minimal) skal indregnes i kilometerafgiftsprisen.

Håndteres vejafgifter på denne måde, kan beregningen af afgifter endda bidrage til virksomhedens overskud.

Vejafgiftsberegneren: En Vigtig Brik i Din TMS Løsning

På Stra.com platformen koster denne vigtige tjeneste ikke ekstra, ligesom CO2-beregningsfunktionen også er inkluderet. Uanset hvilken transport management (TMS) løsning man vælger, bør man automatisere manuelt arbejde mest muligt for at minimere administrationstiden og dermed usikkerheden og tidsspilde.

Logistiske udfordringer og ruteplanlægning

Kan vejafgifter skabe logistiske udfordringer?
Det kunne frygtes, især når det kommer til ruteplanlægning. Vognmænd skal tage højde for afgiftsbelagte veje og finde de mest omkostningseffektive ruter uden at kompromittere leveringshastighed og effektivitet.

Fejlhåndtering af vejafgifter kan potentielt true vognmandsvirksomhedens overlevelse. Hvis ønsket om at omgå vejafgifter betyder, at man vælger en længere rute, taber miljøet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i klodens nuværende tilstand.

For at sikre vognmandsvirksomhedens indtjening, tage hensyn til naturen, og undgå komplicerede systemer, anbefaler vi, at logistik og ruteplanlægning optimeres uændret på kilometer, tid og CO2.
Dette er muligt hvis inddrivelse af vejafgifter er sikret.

Undgå komplekse tekniske løsninger, vælg styrbar enkelhed

Løsningen, du vælger for at sikre inddrivelse af vejafgifter hos dine kunder, er afgørende. Vi har oplevet, at virksomheder, der ikke har styr på denne slags udgifter, kan få alvorlige hak i overskuddet og risikere konkurs.

Til støtte for vognmandsforretninger og miljøet har vi valgt en enkel, forståelig, og rimelig løsningsmodel, som sikrer inddrivelse af vejafgifter hos kunderne. En enkel løsning er altid at foretrække for forståelse, justeringsmuligheder og driftssikkerhed. Derfor er vi overbeviste om, at vores struktur er fornuftig, forsvarlig, forståelig, fleksibel og sikker i forhold til inddrivelse af vejafgifter.

Get leaner, go greener!
Fra afgfit til indtjening.

 

null

Low cost automatisering

Low cost automatisering handler om at implementere enkle og omkostningseffektive teknologiske løsninger, der effektiviserer arbejdsprocesser uden at sprænge budgettet.
Selv mindre virksomheder kan drage fordel af automatisering, forbedre produktiviteten og reducere fejl, alt imens de holder omkostningerne nede, ved at bruge SaaS løsninger.

null

Optimerede processer

Optimerede processer er nøglen til at maksimere effektiviteten og produktiviteten i enhver virksomhed. For eksempel automatisering af gentagne opgaver, strømlining af kommunikationskanaler og forbedring af ressourceudnyttelsen. Resultatet er en mere smidig og omkostningseffektiv operation, der ikke kun øger konkurrenceevnen, men også skaber en bedre arbejdsplads med færre fejl og højere medarbejdertilfredshed.

null

Get leaner, go greener!

Solutionwebs’ mål er at motivere og støtte virksomheder i deres bestræbelser på at reducere deres miljømæssige fodaftryk samtidig med at de optimerer deres drift. Vi tror på, at det er muligt at opnå økonomisk vækst samtidig med at man tager hensyn til planeten, og vi er dedikerede til at støtte virksomheder i denne vigtige rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Klar til et (u)forpligtende møde?

Vi vil gerne tale med dig om, hvilke (standard) løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?