Mobil Medarbejder App

Chauffør app, lagermedarbejder app, maskinstationsapp, kloakmester app, vikar app, inspektør app, …..

Mange forretningsprocesser benytter mobile medarbejdere.

Ofte betyder digitalisering af disse mobile medarbejdere en gevinst for forretningsprocessen pga. optimering og besparelser og for medarbejderne selv i form at et bedre arbejdsmiljø.

Vores apps kan kobles sammen med dit ERP system, således at den mobile del af arbejdet kan køre på sig selv og kun benytter de data man behøver for at den mobile medarbejder kan gøre sit arbejde.

Efter mobil behandling af ordrer, data, eller det som man ønsker mobiliseret, sendes den færdig behandlede data enten tilbage til dit ERP system eller til et andet relevant system.

Data flytning ved hælp af papir eller excel filer, er dermed ikke nødvendig mere, hvilket har den fordel at man sparer tid og minimerer risiko for fejl.

De tekniske detaljer

  1. En velstruktreret app gør hverdagen nemmere for medarbejderne
  2. App-flowet hjælper med at huske på al data der behøves for at kunne færdiggøre en
    ordre eller anden arbejdsproces korrekt.
  3. Native apps, Hybride apps, Web apps vil i mange tilfælde gavne dine forretningsprocesser.
  4. Bedre overblik, mindre administration, mere automatisering!

Klar til et (U)forpligtende møde

Vi vil gerne snakke med dig, om hvilke (standard) løsninger vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i do’s and dont’s.

©2023 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?