Mobil Medarbejder App

Chauffør app, lagermedarbejder app, maskinstationsapp, kloakmester app, vikar app,
inspektør app, …..
Mange forretningsprocesser benytter mobile medarbejdere.
Ofte betyder digitalisering af disse mobile medarbejdere en gevinst for forretningsprocessen
pga optimering og besparelser og for medarbejderne selv i form at et bedre arbejdsmiljø.

Vores apps kan kobles sammen med dit ERP system, således at den mobile del af arbejdet kan
køre på sig selv og kun benytter de data man behøver for at den mobile medarbejder kan gøre sit
arbejde.
Efter mobil behandling af ordrer, data, eller det som man ønsker mobiliseret, sendes den færdig
behandlede data enten tilbage til dit ERP system eller til et andet relevant system.
Data flytning ved hælp af papir eller excel filer, er dermed ikke nødvendig mere, hvilket har
den fordel at man sparer tid og minimerer risiko for fejl.

Desuden er en velstruktreret app godt for medarbejdere fordi den er med til at gøre hverdagen
nemmere, og app flowet hjælper med at huske på al data der behøves for at kunne færdiggøre en
ordre eller anden arbejdsproces korrekt.

Native apps, Hybride apps, Web apps vil i mange tilfælde gavne dine forretningsprocesser.

–> bedre overblik, mindre administration, mere automatisering!

Vi vil gerne snakke med dig hvilke (standard) løsninger vi kan hjælpe dig med.
Vi tilbyder dig mange års erfaring og indsigt i do’s and dont’s.

Løsningspakker:
Pakke 1
pakke 2
pakke 3

De tekniske detaljer

  1. Siden 1997 har vi leveret let tilgængelige web abonnements løsninger, som skaber værdi  i din virksomhed. Vi tilbyder specialist erfaring, og en stor passion for at optimere din forretning.
  2. Da vi ser vores løsninger i et internationalt perspektiv, drager de nytte af hvad der foregår i verden omkring os, denne viden deler vi gerne.
  3. Vi arbejder for at vores løsninger ikke kun giver økonomisk mening i din forreting, men også bidrager til at løse vores alles aktuelle miljøudfordringer.

Download Specs Ark

Klar til et (U)forpligtende møde

©2021 - Design & programming by Replace

Log in with your credentials

Forgot your details?